Άννα Καρλαφτή

Τα τρία ιδρυτικά μέλη του συγκροτήματος (Γιώργος Αρχοντάκης, Κώστας Σαββίδης και Τάκης Αργυρίου)